บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน

รูปแบบการให้บริการ (Services Package)

งานบริการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบรายปี

บริการการตรวจสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องยนต์, ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ทั้งในและนอกสถานที่ จัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งของ “THAI-GENERATOR” และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของยี่ห้ออื่นๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านจะ พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

1. เครื่องยนต์

 • ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ
 • ตรวจสภาพแบตเตอรี่
 • ตรวจกรองน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจกรองน้ำมันดีเซล
 • ตรวจสายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้า-ออก
 • ตรวจระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ (วงจรควบคุมเครื่องยนต์ทั้งหมด)
 • ตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ (ตั้งความตึงสายพาน)
 • ทำความสะอาดกรองอากาศ
 • ตรวจจุดรั่วซึมของน้ำมันที่ตัวเครื่องยนต์
 • ทำความสะอาดเครื่องยนต์ (เฉพาะภายนอก)

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ตรวจวัดกระแสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ตรวจวัดแก้ไขจุดรั่วของกระแสไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ตรวจ CIRCUIT BREAKER
 • ทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3. ตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • ตรวจอุปกรณ์แสดงค่าทางไฟฟ้า
 • ตรวจระบบการทำงานของระบบควบคุม
 • ตรวจอุปกรณ์ AVR
 • ตรวจชุด BATTERY CHARGER
 • ตรวจชุด AUTO TRANSFER SWITCH (ATS.)
 • ตรวจจุดต่อสายทั้งหมด
  ทำความสะอาดตู้ CONTROL

งานบริการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบรายครั้ง

บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 30 ปี ในการผลิตและบริการงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจเช็คและซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีใช้งานในปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี นำทีมโดยวิศวกรและช่างเทคนิคทั้งทางด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องยนต์, ระบบควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ เครื่องยนต์, ระบบควบคุมการทำงานชุดสวิทซ์สลับทางไฟฟ้าที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านมา เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทีมที่ปรึกษาการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รูปแบบการบริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรายครั้ง

 1. บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาทั่วไป
 2. บริการตรวจสอบและแก้ไขกรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีปัญหา

อัตราค่าบริการต่อครั้ง เริ่มต้นที่ 5500 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง (ราคานี้เฉพาะเขต จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ลูกค้าบางส่วนที่ให้ความไว้วางใจทำสัญญาบริการ