เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MITSUBISHI SERIES 825-2500 kVA.