📞 : 02 399 5937-8 | ✉️ : [email protected]

Lighting Tower

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 5 kVA..-15 kVA. ใช้เครื่องยนต์เบนซิล หรือ ดีเซล โดยมีรอบหมุนที่ 3,000 รอบ/นาที ให้แสงสว่างตั้งแต่ 1,000 w.-10 kw. มีหลอดไฟให้เลือกทั้ง Spotlight และ Balloon type แสงสว่างของตัวหลอดไฟนี้ ได้มาจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งความสว่างของแสงจากหลอดไฟจะสามารถส่องสว่างได้ในระยะไกลๆ และเป็นประโยชน์สำหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของท่าน