พนักงานขาย (หลายอัตรา)

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมอนุญาตใบขับขี่) และมีพาหนะเป็นของตนเอง

สวัสดิการ

 • ค่าคอมมิชชั่น จากราคาขาย 1-2%
 • ค่าน้ำมัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม, รองเท้า

ช่างไฟฟ้า (หลายอัตรา)

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมอนุญาตใบขับขี่)
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • เงินปันผลจากการทำงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม, รองเท้า

Close Menu