Generator for reefer container

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกแบบพิเศษสำหรับรถหัวลากตู้แช่เย็น (Generator for Reefer Container) ขนาด 25 kVA. เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ตู้แช่เย็น (Reefer Container) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตู้แช่เย็น สามารถใช้ได้กับตู้แช่เย็นทุกรุ่นทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นตู้ 20′ , 40′ หรือ 40′ HQ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถหัวลากตู้แช่เย็นของ THAI-GENERATOR ผลิตขึ้นมาให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้คือ

1. แบบติดตั้งที่หัวรถลาก (On Truck)

2. แบบติดตั้งที่หางลาก (IP54 Undermount)