ทดสอบ Balloon Lighting tower

บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบและเตรียมความพร้อมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Balloon Lighting tower รุ่น LT11000 ขนาด 9.5 kW. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการส่งมอบงานให้กับ หน่วยงานของกองโรงงานช่างกลกรุงเทพมหานครานคร”

Continue Reading
Close Menu